Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P462 Základy ekonomie pro geografy

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 1/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 17 / 52 (33 %) Učebna: VG Termín: Pá,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá2x11.8 %
dobrá8x47.1 %
průměrná5x29.4 %
špatná2x11.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.41
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne2x11.8 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 2.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x5.9 %
přiměrěné16x94.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94

Vyučující

Hulíková Tesárková Klára ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano13x76.5 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.12
Sivková Olga ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.43
Hulíková Tesárková Klára je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Sivková Olga je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Hulíková Tesárková Klára je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x58.8 %
průměr 1.57
Sivková Olga je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x73.3 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano12x70.6 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.12
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne2x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž9x52.9 %
žena8x47.1 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.14x82.4 %
Nmgr.3x17.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.18
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%15x88.2 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%2x11.8 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x11.8 %
nadprůměrné4x23.5 %
průměrné10x58.8 %
podprůměrné1x5.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký2x11.8 %
průměrný8x47.1 %
nízký7x41.2 %
průměr 2.29
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký1x5.9 %
průměrný10x58.8 %
nízký6x35.3 %
průměr 2.29
Vybrat jiný předmět