Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG431P45 Základy ekonomie

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Z; 2 kr.
Respondentů: 10 / 23 (43 %) Učebna: G3 Termín: Čt,19:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá1x10 %
dobrá5x50 %
průměrná4x40 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.3
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano6x60 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x40 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit5x50 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné3x30 %
nízké1x10 %
nemohu posoudit6x60 %
průměr 2.25

Vyučující

Matějka Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.22
Matějka Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Matějka Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x70 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano7x70 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž2x20 %
žena8x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.10x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%4x40 %
75 – 50%3x30 %
50 – 25%2x20 %
méně než 25%1x10 %
průměr 2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x10 %
průměrné8x80 %
podprůměrné1x10 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký2x20 %
průměrný5x50 %
nízký3x30 %
průměr 2.1
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký1x10 %
průměrný7x70 %
nízký2x20 %
průměr 2.1
Vybrat jiný předmět