Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P51 Základy ekonometrie

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 23 / 40 (58 %) Učebna: Z3 Termín: St,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá22x95.7 %
dobrá1x4.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.04
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x87 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x87 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x17.4 %
přiměrěné18x78.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.82

Vyučující

Hulíková Tesárková Klára ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x43.5 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Hulíková Tesárková Klára je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Hulíková Tesárková Klára je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x87 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x87 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž8x34.8 %
žena15x65.2 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.5x21.7 %
Nmgr.17x73.9 %
Ph.D.1x4.3 %
průměr 1.83
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%22x95.7 %
75 – 50%1x4.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.04
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x4.3 %
nadprůměrné6x26.1 %
průměrné15x65.2 %
podprůměrné1x4.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký9x39.1 %
průměrný14x60.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.61
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký15x65.2 %
průměrný8x34.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.35
Vybrat jiný předmět