Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB162P05 Základní kurz matematiky

Katedra ekologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 31 / 100 (31 %) Učebna: B3 Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá5x16.1 %
dobrá15x48.4 %
průměrná11x35.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.19
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x19.4 %
spíše ano18x58.1 %
spíše ne6x19.4 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x32.3 %
spíše ano16x51.6 %
spíše ne4x12.9 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x38.7 %
spíše ano12x38.7 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit5x16.1 %
průměr 1.65
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x9.7 %
spíše ano15x48.4 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x38.7 %
průměr 1.89
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné20x64.5 %
nízké4x12.9 %
nemohu posoudit7x22.6 %
průměr 2.17

Vyučující

Šizling Arnošt Leoš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x16.1 %
spíše ano16x51.6 %
spíše ne9x29 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 2.13
Šizling Arnošt Leoš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x80.6 %
spíše ano6x19.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Šizling Arnošt Leoš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x22.6 %
spíše ano4x12.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x64.5 %
průměr 1.36
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x16.1 %
spíše ano21x67.7 %
spíše ne4x12.9 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.03
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano28x90.3 %
spíše ano3x9.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x58.1 %
spíše ano10x32.3 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.47

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž9x29 %
žena22x71 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.28x90.3 %
Nmgr.3x9.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé31x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%24x77.4 %
75 – 50%4x12.9 %
50 – 25%3x9.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.32
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x3.2 %
nadprůměrné6x19.4 %
průměrné24x77.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký2x6.5 %
průměrný24x77.4 %
nízký5x16.1 %
průměr 2.1
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký8x25.8 %
průměrný10x32.3 %
nízký13x41.9 %
průměr 2.16
Vybrat jiný předmět