Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P09I Zoologie bezobratlých

Katedra zoologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 93 / 173 (54 %) Učebna: B7 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá85x91.4 %
dobrá8x8.6 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.09
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano52x55.9 %
spíše ano34x36.6 %
spíše ne5x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.2 %
průměr 1.48
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x17.2 %
spíše ano42x45.2 %
spíše ne27x29 %
rozhodně ne8x8.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano32x34.4 %
spíše ano39x41.9 %
spíše ne20x21.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.2 %
průměr 1.87
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano47x50.5 %
spíše ano30x32.3 %
spíše ne2x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x15.1 %
průměr 1.43
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké12x12.9 %
přiměrěné68x73.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit13x14 %
průměr 1.85

Vyučující

Smrž Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano83x89.2 %
spíše ano10x10.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Smrž Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano93x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Smrž Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x26.9 %
spíše ano6x6.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit62x66.7 %
průměr 1.19
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano82x88.2 %
spíše ano10x10.8 %
spíše ne1x1.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano91x97.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x2.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano59x63.4 %
spíše ano28x30.1 %
spíše ne1x1.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x5.4 %
průměr 1.34

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž21x22.6 %
žena72x77.4 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.93x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé91x97.8 %
opakovaně2x2.2 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%84x90.3 %
75 – 50%9x9.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré4x4.3 %
nadprůměrné24x25.8 %
průměrné64x68.8 %
podprůměrné1x1.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký58x62.4 %
průměrný33x35.5 %
nízký2x2.2 %
průměr 1.4
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký60x64.5 %
průměrný32x34.4 %
nízký1x1.1 %
průměr 1.37
Vybrat jiný předmět