Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS720P203 Vědecké paradigma a jeho proměny

Katedra filosofie a dějin přírodních věd Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 31 / 134 (23 %) Učebna: B7 Termín: Čt,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá23x74.2 %
dobrá6x19.4 %
průměrná2x6.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.32
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x22.6 %
spíše ano16x51.6 %
spíše ne7x22.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano27x87.1 %
spíše ano3x9.7 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x29 %
spíše ano16x51.6 %
spíše ne3x9.7 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit2x6.5 %
průměr 1.86
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x19.4 %
spíše ano10x32.3 %
spíše ne3x9.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x38.7 %
průměr 1.84
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké2x6.5 %
přiměrěné16x51.6 %
nízké1x3.2 %
nemohu posoudit12x38.7 %
průměr 1.95

Vyučující

Komárek Stanislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x77.4 %
spíše ano6x19.4 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Komárek Stanislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x80.6 %
spíše ano6x19.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Komárek Stanislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x6.7 %
spíše ano2x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x86.7 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x54.8 %
spíše ano12x38.7 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.47
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano29x93.5 %
spíše ano1x3.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x46.7 %
spíše ano10x33.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x16.7 %
průměr 1.48

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž12x38.7 %
žena19x61.3 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.29x96.7 %
Nmgr.1x3.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé31x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%21x67.7 %
75 – 50%9x29 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3.2 %
průměr 1.39
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x10 %
nadprůměrné7x23.3 %
průměrné20x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký13x41.9 %
průměrný18x58.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.58
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký13x41.9 %
průměrný18x58.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.58
Vybrat jiný předmět