Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07AC Výpočetní technika - Makovička

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 63 / 104 (61 %) Učebna: PUA Termín: Čt,17:20
Poznámka: PO, 16.30, B5

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá9x14.3 %
dobrá28x44.4 %
průměrná20x31.7 %
špatná6x9.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.37
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x15.9 %
spíše ano37x58.7 %
spíše ne14x22.2 %
rozhodně ne2x3.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano54x85.7 %
spíše ano9x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano28x44.4 %
spíše ano19x30.2 %
spíše ne9x14.3 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit6x9.5 %
průměr 1.7
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x19 %
spíše ano24x38.1 %
spíše ne13x20.6 %
rozhodně ne2x3.2 %
nemohu posoudit12x19 %
průměr 2.1
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké9x14.3 %
přiměrěné48x76.2 %
nízké2x3.2 %
nemohu posoudit4x6.3 %
průměr 1.88

Vyučující

Makovička Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x7.9 %
spíše ano24x38.1 %
spíše ne23x36.5 %
rozhodně ne9x14.3 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 2.59
Makovička Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano27x43.5 %
spíše ano28x45.2 %
spíše ne6x9.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.66
Makovička Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x12.9 %
spíše ano4x6.5 %
spíše ne2x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit48x77.4 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano26x41.3 %
spíše ano25x39.7 %
spíše ne9x14.3 %
rozhodně ne2x3.2 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.79
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano53x84.1 %
spíše ano2x3.2 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne4x6.3 %
nemohu posoudit3x4.8 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano30x47.6 %
spíše ano21x33.3 %
spíše ne7x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x7.9 %
průměr 1.6

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž25x39.7 %
žena38x60.3 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.63x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé62x98.4 %
opakovaně1x1.6 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%53x84.1 %
75 – 50%9x14.3 %
50 – 25%1x1.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x3.2 %
nadprůměrné10x15.9 %
průměrné46x73 %
podprůměrné4x6.3 %
špatné1x1.6 %
průměr 2.87
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký6x9.5 %
průměrný46x73 %
nízký11x17.5 %
průměr 2.08
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký18x28.6 %
průměrný30x47.6 %
nízký15x23.8 %
průměr 1.95
Vybrat jiný předmět