Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P233 Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 18 / 27 (67 %) Učebna: Z1 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá5x27.8 %
dobrá9x50 %
průměrná3x16.7 %
špatná1x5.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano12x66.7 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne7x38.9 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit5x27.8 %
průměr 2.62
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit10x55.6 %
průměr 2.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké2x11.1 %
přiměrěné16x88.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89

Vyučující

Tomeš Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.65
Tomeš Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Tomeš Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x58.8 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano9x50 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž12x66.7 %
žena6x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.7x38.9 %
Nmgr.11x61.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.61
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé16x88.9 %
opakovaně2x11.1 %
průměr 1.11
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%10x55.6 %
75 – 50%6x33.3 %
50 – 25%1x5.6 %
méně než 25%1x5.6 %
průměr 1.61
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné7x38.9 %
průměrné11x61.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.61
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký8x44.4 %
průměrný8x44.4 %
nízký2x11.1 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký5x27.8 %
průměrný10x55.6 %
nízký3x16.7 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět