Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P73 Urban Social Geography I

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 21 / 23 (91 %) Učebna: G2 Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá7x33.3 %
dobrá10x47.6 %
průměrná3x14.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x4.8 %
průměr 1.95
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano4x19 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x19 %
přiměrěné15x71.4 %
nízké1x4.8 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.85

Vyučující

Ouředníček Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.65
Pospíšilová Lucie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.95
Špačková Petra ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.9
Ouředníček Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.55
Pospíšilová Lucie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.6
Špačková Petra je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.47
Ouředníček Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit4x19 %
průměr 1.71
Pospíšilová Lucie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit4x19 %
průměr 1.82
Špačková Petra je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x23.8 %
průměr 1.56
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.56
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž11x52.4 %
žena10x47.6 %
průměr 1.48
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.11x52.4 %
Nmgr.8x38.1 %
Ph.D.2x9.5 %
průměr 1.57
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%15x71.4 %
75 – 50%5x23.8 %
50 – 25%1x4.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré5x23.8 %
nadprůměrné6x28.6 %
průměrné10x47.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.24
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký10x47.6 %
průměrný9x42.9 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.62
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký5x25 %
průměrný11x55 %
nízký4x20 %
průměr 1.95
Vybrat jiný předmět