Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P99 Tropická ekologie

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 18 / 31 (58 %) Učebna: B311 Termín: Čt,12:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá13x72.2 %
dobrá4x22.2 %
průměrná0x0 %
špatná1x5.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.39
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x33.3 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x5.6 %
přiměrěné6x33.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit11x61.1 %
průměr 1.86

Vyučující

Novotný Vojtěch ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.65
Novotný Vojtěch je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Novotný Vojtěch je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x70.6 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.41
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž6x33.3 %
žena12x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.8x44.4 %
Nmgr.10x55.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.56
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%12x66.7 %
75 – 50%4x22.2 %
50 – 25%1x5.6 %
méně než 25%1x5.6 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x16.7 %
nadprůměrné5x27.8 %
průměrné10x55.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.39
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký15x83.3 %
průměrný3x16.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.17
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký7x38.9 %
průměrný10x55.6 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět