Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P12 Teorie regionálního rozvoje

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 55 / 89 (62 %) Učebna: LR Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá43x78.2 %
dobrá12x21.8 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.22
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano26x47.3 %
spíše ano24x43.6 %
spíše ne3x5.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.6 %
průměr 1.57
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano31x56.4 %
spíše ano21x38.2 %
spíše ne3x5.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.49
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano33x60 %
spíše ano17x30.9 %
spíše ne3x5.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.6 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x43.6 %
spíše ano21x38.2 %
spíše ne3x5.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x12.7 %
průměr 1.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké38x69.1 %
přiměrěné13x23.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x7.3 %
průměr 1.25

Vyučující

Blažek Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x34.5 %
spíše ano31x56.4 %
spíše ne5x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Blažek Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano47x87 %
spíše ano7x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Blažek Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x11.1 %
spíše ano7x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit41x75.9 %
průměr 1.54
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano40x72.7 %
spíše ano14x25.5 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano51x92.7 %
spíše ano3x5.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano45x81.8 %
spíše ano10x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž32x58.2 %
žena23x41.8 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.18x32.7 %
Nmgr.37x67.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.67
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé48x87.3 %
opakovaně7x12.7 %
průměr 1.13
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%49x89.1 %
75 – 50%6x10.9 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.11
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré4x7.3 %
nadprůměrné10x18.2 %
průměrné40x72.7 %
podprůměrné1x1.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký20x36.4 %
průměrný30x54.5 %
nízký5x9.1 %
průměr 1.73
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký27x49.1 %
průměrný27x49.1 %
nízký1x1.8 %
průměr 1.53
Vybrat jiný předmět