Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P98 Teorie fyzické geografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 16 / 26 (62 %) Učebna: VEZ Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá3x18.8 %
dobrá8x50 %
průměrná5x31.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.13
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano8x50 %
spíše ne5x31.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2.2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne2x12.5 %
nemohu posoudit9x56.3 %
průměr 2.86
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x75 %
průměr 2.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné7x43.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit9x56.3 %
průměr 2

Vyučující

Kalvoda Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2.2
Kalvoda Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Kalvoda Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x68.8 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 2.08
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž8x50 %
žena8x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.16x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%14x87.5 %
75 – 50%1x6.3 %
50 – 25%1x6.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x20 %
průměrné12x80 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký3x18.8 %
průměrný10x62.5 %
nízký3x18.8 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký1x6.3 %
průměrný10x62.5 %
nízký5x31.3 %
průměr 2.25
Vybrat jiný předmět