Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P03Z Statistika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 54 / 187 (29 %) Učebna: PUA Termín: Út,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá10x18.5 %
dobrá24x44.4 %
průměrná17x31.5 %
špatná2x3.7 %
velmi špatná1x1.9 %
průměr 2.26
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x14.8 %
spíše ano21x38.9 %
spíše ne17x31.5 %
rozhodně ne6x11.1 %
nemohu posoudit2x3.7 %
průměr 2.4
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano33x61.1 %
spíše ano19x35.2 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano35x64.8 %
spíše ano14x25.9 %
spíše ne2x3.7 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit2x3.7 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x24.1 %
spíše ano28x51.9 %
spíše ne5x9.3 %
rozhodně ne3x5.6 %
nemohu posoudit5x9.3 %
průměr 1.96
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké11x20.4 %
přiměrěné39x72.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x7.4 %
průměr 1.78

Vyučující

Zvára Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x7.8 %
spíše ano16x31.4 %
spíše ne22x43.1 %
rozhodně ne9x17.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.71
Černíková Alena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.21
Ježek Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 2.07
Zvára Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano27x52.9 %
spíše ano20x39.2 %
spíše ne2x3.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.9 %
průměr 1.49
Černíková Alena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.25
Ježek Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.2
Zvára Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x19.6 %
spíše ano10x19.6 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x58.8 %
průměr 1.57
Černíková Alena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x61.5 %
průměr 1.8
Ježek Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x52.9 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x27.8 %
spíše ano29x53.7 %
spíše ne7x13 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit2x3.7 %
průměr 1.88
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano47x87 %
spíše ano6x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x44.4 %
spíše ano23x42.6 %
spíše ne2x3.7 %
rozhodně ne2x3.7 %
nemohu posoudit3x5.6 %
průměr 1.65

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž27x50 %
žena27x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.53x98.1 %
Nmgr.1x1.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé53x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%40x74.1 %
75 – 50%11x20.4 %
50 – 25%3x5.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x3.8 %
nadprůměrné11x20.8 %
průměrné32x60.4 %
podprůměrné7x13.2 %
špatné1x1.9 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký3x5.6 %
průměrný29x53.7 %
nízký22x40.7 %
průměr 2.35
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký8x14.8 %
průměrný33x61.1 %
nízký13x24.1 %
průměr 2.09
Vybrat jiný předmět