Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P25C Statistická analýza dat II – cv.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 54 / 96 (56 %) Učebna: LR Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá13x24.1 %
dobrá33x61.1 %
průměrná8x14.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.91
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano23x42.6 %
spíše ano24x44.4 %
spíše ne5x9.3 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.7
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x37 %
spíše ano25x46.3 %
spíše ne4x7.4 %
rozhodně ne4x7.4 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.85
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano30x55.6 %
spíše ano21x38.9 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.7 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x25.9 %
spíše ano23x42.6 %
spíše ne5x9.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x22.2 %
průměr 1.79
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké9x16.7 %
přiměrěné40x74.1 %
nízké1x1.9 %
nemohu posoudit4x7.4 %
průměr 1.84

Vyučující

Dzúrová Dagmar ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x16.7 %
spíše ano26x48.1 %
spíše ne14x25.9 %
rozhodně ne4x7.4 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 2.25
Netrdová Pavlína ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x33.3 %
spíše ano24x44.4 %
spíše ne8x14.8 %
rozhodně ne4x7.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96
Spilková Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x33.3 %
spíše ano30x55.6 %
spíše ne5x9.3 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Dzúrová Dagmar je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano26x48.1 %
spíše ano22x40.7 %
spíše ne2x3.7 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit3x5.6 %
průměr 1.57
Netrdová Pavlína je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano38x70.4 %
spíše ano14x25.9 %
spíše ne2x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Spilková Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano40x74.1 %
spíše ano13x24.1 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Dzúrová Dagmar je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x20.4 %
spíše ano10x18.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit33x61.1 %
průměr 1.48
Netrdová Pavlína je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x20.4 %
spíše ano9x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x63 %
průměr 1.45
Spilková Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x27.8 %
spíše ano10x18.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit29x53.7 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x38.9 %
spíše ano33x61.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano47x87 %
spíše ano4x7.4 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano34x63 %
spíše ano19x35.2 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž24x44.4 %
žena30x55.6 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.17x31.5 %
Nmgr.37x68.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.69
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé51x94.4 %
opakovaně3x5.6 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%40x74.1 %
75 – 50%7x13 %
50 – 25%3x5.6 %
méně než 25%4x7.4 %
průměr 1.46
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné16x29.6 %
průměrné37x68.5 %
podprůměrné1x1.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký12x22.2 %
průměrný36x66.7 %
nízký6x11.1 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký15x27.8 %
průměrný36x66.7 %
nízký3x5.6 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět