Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P06B Spektrální metody NMR I

Katedra organické chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/1 Zk; 4 kr.
Respondentů: 27 / 53 (51 %) Učebna: CH2 Termín: Pá,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá10x37 %
dobrá14x51.9 %
průměrná3x11.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.74
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x40.7 %
spíše ano10x37 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.85
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x48.1 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x48.1 %
spíše ano5x18.5 %
spíše ne5x18.5 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit3x11.1 %
průměr 1.75
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x18.5 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit6x22.2 %
průměr 2.1
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x14.8 %
přiměrěné16x59.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x25.9 %
průměr 1.8

Vyučující

Dračínský Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x33.3 %
spíše ano15x55.6 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.73
Dračínský Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano23x85.2 %
spíše ano2x7.4 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.15
Dračínský Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x3.7 %
spíše ano2x7.4 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x81.5 %
průměr 2.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x55.6 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.1 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x29.6 %
spíše ano7x25.9 %
spíše ne5x18.5 %
rozhodně ne5x18.5 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 2.28
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x51.9 %
spíše ano10x37 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 1.48

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž14x51.9 %
žena13x48.1 %
průměr 1.48
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.2x7.4 %
Nmgr.23x85.2 %
Ph.D.2x7.4 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%22x81.5 %
75 – 50%3x11.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%2x7.4 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x3.7 %
nadprůměrné5x18.5 %
průměrné19x70.4 %
podprůměrné1x3.7 %
špatné1x3.7 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký11x40.7 %
průměrný14x51.9 %
nízký2x7.4 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký14x51.9 %
průměrný8x29.6 %
nízký5x18.5 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět