Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P55 Severní Amerika

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 21 / 104 (20 %) Učebna: VG Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá17x81 %
průměrná2x9.5 %
špatná2x9.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.29
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano13x61.9 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x19 %
průměr 1.41
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x47.6 %
průměr 1.55
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x4.8 %
přiměrěné12x57.1 %
nízké1x4.8 %
nemohu posoudit7x33.3 %
průměr 2

Vyučující

Jeleček Leoš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne3x14.3 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.25
Matoušková Milada ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.95
Jeleček Leoš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.47
Matoušková Milada je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.4
Jeleček Leoš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x85.7 %
průměr 1.33
Matoušková Milada je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x90.5 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano16x76.2 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x90.5 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž14x66.7 %
žena7x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.19x90.5 %
Nmgr.2x9.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé20x95.2 %
opakovaně1x4.8 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%14x66.7 %
75 – 50%6x28.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x4.8 %
průměr 1.43
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x4.8 %
nadprůměrné3x14.3 %
průměrné15x71.4 %
podprůměrné2x9.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.86
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký5x23.8 %
průměrný13x61.9 %
nízký3x14.3 %
průměr 1.9
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký5x23.8 %
průměrný13x61.9 %
nízký3x14.3 %
průměr 1.9
Vybrat jiný předmět