Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P78 Růst a vývoj rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 20 / 73 (27 %) Učebna: B8 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá5x25 %
dobrá10x50 %
průměrná5x25 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano8x40 %
spíše ne6x30 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.3
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano6x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano10x50 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano12x60 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x25 %
průměr 2.07
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x20 %
přiměrěné12x60 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x20 %
průměr 1.75

Vyučující

Honys David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano9x45 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.15
Mašínská Lucie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano3x15 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x60 %
průměr 2.13
Petrášek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.75
Honys David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x75 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Mašínská Lucie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x60 %
průměr 1.25
Petrášek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.13
Honys David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano1x5 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x85 %
průměr 2
Mašínská Lucie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x100 %
Petrášek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano11x55 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano8x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano4x20 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž3x15 %
žena17x85 %
průměr 1.85
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.16x80 %
Nmgr.4x20 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé19x95 %
opakovaně1x5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%11x55 %
75 – 50%7x35 %
50 – 25%2x10 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.55
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x5 %
nadprůměrné5x25 %
průměrné13x65 %
podprůměrné1x5 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký4x20 %
průměrný12x60 %
nízký4x20 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký2x10 %
průměrný13x65 %
nízký5x25 %
průměr 2.15
Vybrat jiný předmět