Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P30 Rostlinná cytologie

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 48 / 162 (30 %) Učebna: B7 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá24x50 %
dobrá17x35.4 %
průměrná7x14.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.65
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x41.7 %
spíše ano20x41.7 %
spíše ne7x14.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.72
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano30x62.5 %
spíše ano16x33.3 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano29x60.4 %
spíše ano15x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x8.3 %
průměr 1.34
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x33.3 %
spíše ano25x52.1 %
spíše ne3x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x8.3 %
průměr 1.7
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké5x10.4 %
přiměrěné37x77.1 %
nízké1x2.1 %
nemohu posoudit5x10.4 %
průměr 1.91

Vyučující

Schwarzerová Kateřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x39.6 %
spíše ano23x47.9 %
spíše ne6x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Fišerová Jindřiška ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x29.3 %
spíše ano14x34.1 %
spíše ne4x9.8 %
rozhodně ne3x7.3 %
nemohu posoudit8x19.5 %
průměr 1.94
Schwarzerová Kateřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano34x70.8 %
spíše ano14x29.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Fišerová Jindřiška je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x46.3 %
spíše ano9x22 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x31.7 %
průměr 1.32
Schwarzerová Kateřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x14.6 %
spíše ano1x2.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit40x83.3 %
průměr 1.13
Fišerová Jindřiška je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x12.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit36x87.8 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano37x77.1 %
spíše ano9x18.8 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.23
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano48x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano35x72.9 %
spíše ano12x25 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž14x29.2 %
žena34x70.8 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.48x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé48x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%31x64.6 %
75 – 50%13x27.1 %
50 – 25%3x6.3 %
méně než 25%1x2.1 %
průměr 1.46
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x4.2 %
nadprůměrné12x25 %
průměrné33x68.8 %
podprůměrné1x2.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký14x29.2 %
průměrný30x62.5 %
nízký4x8.3 %
průměr 1.79
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký23x47.9 %
průměrný24x50 %
nízký1x2.1 %
průměr 1.54
Vybrat jiný předmět