Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB180P27 Repetitorium biologie podle RVP G III

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 4/0 Zk; 2 kr.
Respondentů: 13 / 22 (59 %) Učebna: B311 Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá0x0 %
průměrná1x7.7 %
špatná5x38.5 %
velmi špatná7x53.8 %
průměr 4.46
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne6x46.2 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 3.25
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne5x38.5 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.62
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne4x30.8 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké13x100 %
přiměrěné0x0 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Vyučující

Černý Robert ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne6x46.2 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 3
Juřičková Lucie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x38.5 %
průměr 1.88
Hora Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.6
Černý Robert je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 2.44
Juřičková Lucie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x38.5 %
průměr 1.25
Hora Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 1.44
Černý Robert je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x92.3 %
průměr 2
Juřičková Lucie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x92.3 %
průměr 2
Hora Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x92.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne9x69.2 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 3.5
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne13x100 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 4

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž1x7.7 %
žena12x92.3 %
průměr 1.92
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.13x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%6x46.2 %
75 – 50%4x30.8 %
50 – 25%1x7.7 %
méně než 25%2x15.4 %
průměr 1.92
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x30.8 %
průměrné9x69.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký1x7.7 %
průměrný5x38.5 %
nízký7x53.8 %
průměr 2.46
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký0x0 %
průměrný3x23.1 %
nízký10x76.9 %
průměr 2.77
Vybrat jiný předmět