Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230P21 Principy vzorkování

Katedra analytické chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 12 / 56 (21 %) Učebna: CH1 Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá4x33.3 %
dobrá3x25 %
průměrná4x33.3 %
špatná1x8.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.17
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne5x41.7 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x8.3 %
přiměrěné9x75 %
nízké1x8.3 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 2

Vyučující

Zima Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano6x50 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Zima Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.27
Zima Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x75 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano6x50 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x91.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž6x50 %
žena6x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.9x75 %
Nmgr.3x25 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.25
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%7x58.3 %
75 – 50%4x33.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x8.3 %
průměr 1.58
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x8.3 %
nadprůměrné5x41.7 %
průměrné6x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.42
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký4x33.3 %
průměrný5x41.7 %
nízký3x25 %
průměr 1.92
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký3x25 %
průměrný7x58.3 %
nízký2x16.7 %
průměr 1.92
Vybrat jiný předmět