Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130C30 Praktikum Rostlinná buňka

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 26 / 24 (108 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá20x83.3 %
dobrá4x16.7 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.17
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x53.8 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x76.9 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x69.2 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.28
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x34.6 %
spíše ano13x50 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 1.65
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké7x26.9 %
přiměrěné13x50 %
nízké3x11.5 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 1.83

Vyučující

Schwarzerová Kateřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x65.4 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Vosolsobě Stanislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x53.8 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Schiebertová Petra ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano6x24 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Schwarzerová Kateřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x96.2 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Vosolsobě Stanislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano26x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Schiebertová Petra je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano26x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Schwarzerová Kateřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x53.8 %
průměr 1.33
Vosolsobě Stanislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x84.6 %
průměr 1
Schiebertová Petra je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x84.6 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x57.7 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x92.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x69.2 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž5x19.2 %
žena21x80.8 %
průměr 1.81
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.26x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%26x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x3.8 %
nadprůměrné4x15.4 %
průměrné20x76.9 %
podprůměrné1x3.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký12x46.2 %
průměrný12x46.2 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.62
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký14x56 %
průměrný11x44 %
nízký0x0 %
průměr 1.44
Vybrat jiný předmět