Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P09 Populační prognózy

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 11 / 36 (31 %) Učebna: D Termín: Po,07:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá4x36.4 %
průměrná6x54.5 %
špatná1x9.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.73
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano8x72.7 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne2x18.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano9x81.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x40 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 2.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x45.5 %
průměr 2.17
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké2x20 %
přiměrěné4x40 %
nízké1x10 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 1.86

Vyučující

Kučera Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne5x45.5 %
rozhodně ne2x18.2 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.9
Kučera Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27
Kučera Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne5x45.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x45.5 %
průměr 2.83
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.45
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.7
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.4

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž4x36.4 %
žena7x63.6 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.10x90.9 %
Nmgr.1x9.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé10x90.9 %
opakovaně1x9.1 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%6x54.5 %
75 – 50%3x27.3 %
50 – 25%2x18.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.64
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x18.2 %
průměrné9x81.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký1x9.1 %
průměrný7x63.6 %
nízký3x27.3 %
průměr 2.18
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký0x0 %
průměrný9x81.8 %
nízký2x18.2 %
průměr 2.18
Vybrat jiný předmět