Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P89 Polární oblasti

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 29 / 72 (40 %) Učebna: VEZ Termín: Pá,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá19x65.5 %
dobrá9x31 %
průměrná1x3.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x27.6 %
spíše ano13x44.8 %
spíše ne5x17.2 %
rozhodně ne2x6.9 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 2.04
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x75.9 %
spíše ano5x17.2 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x51.7 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x48.3 %
spíše ano11x37.9 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x3.4 %
přiměrěné25x86.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.96

Vyučující

Nývlt Daniel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x75.9 %
spíše ano6x20.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.21
Nývlt Daniel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x72.4 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.25
Nývlt Daniel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x6.9 %
spíše ano3x10.3 %
spíše ne7x24.1 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit16x55.2 %
průměr 2.54
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano23x79.3 %
spíše ano5x17.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.18
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x20.7 %
spíše ano18x62.1 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.96
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x69 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž10x34.5 %
žena19x65.5 %
průměr 1.66
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.27x93.1 %
Nmgr.2x6.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé29x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%18x62.1 %
75 – 50%4x13.8 %
50 – 25%6x20.7 %
méně než 25%1x3.4 %
průměr 1.66
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x17.2 %
průměrné24x82.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký18x62.1 %
průměrný10x34.5 %
nízký1x3.4 %
průměr 1.41
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký15x51.7 %
průměrný13x44.8 %
nízký1x3.4 %
průměr 1.52
Vybrat jiný předmět