Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG422P01C Paleontologie – cv.

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 27 / 41 (66 %) Učebna: VP Termín: Čt,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá14x51.9 %
dobrá12x44.4 %
průměrná1x3.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.52
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x29.6 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne6x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x48.1 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x18.5 %
spíše ano7x25.9 %
spíše ne15x55.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.37
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x29.6 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x22.2 %
průměr 1.81
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké2x7.4 %
přiměrěné20x74.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x18.5 %
průměr 1.91

Vyučující

Fatka Oldřich ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x14.8 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x25.9 %
průměr 1.95
Sakala Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano14x53.8 %
spíše ne6x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Kraft Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Fatka Oldřich je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x37 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x25.9 %
průměr 1.55
Sakala Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x61.5 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Kraft Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Fatka Oldřich je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x14.8 %
spíše ano5x18.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x66.7 %
průměr 1.56
Sakala Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x46.2 %
průměr 1.71
Kraft Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x71.4 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x59.3 %
spíše ano10x37 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x81.5 %
spíše ano5x18.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x55.6 %
spíše ano7x25.9 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.1 %
průměr 1.46

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž13x48.1 %
žena14x51.9 %
průměr 1.52
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.26x96.3 %
Nmgr.1x3.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé27x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%25x92.6 %
75 – 50%2x7.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.07
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré5x18.5 %
nadprůměrné1x3.7 %
průměrné21x77.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký13x48.1 %
průměrný12x44.4 %
nízký2x7.4 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký12x46.2 %
průměrný12x46.2 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět