Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P63A Ornitologie I

Katedra zoologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Z; 2 kr.
Respondentů: 21 / 47 (45 %) Učebna: B2P Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá9x42.9 %
dobrá11x52.4 %
průměrná1x4.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.62
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne6x28.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.76
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit7x33.3 %
průměr 2.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit10x47.6 %
průměr 2.27
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné8x38.1 %
nízké1x4.8 %
nemohu posoudit12x57.1 %
průměr 2.11

Vyučující

Fuchs Roman ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Exnerová Alice ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Fuchs Roman je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.2
Exnerová Alice je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x85.7 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Fuchs Roman je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x85.7 %
průměr 2
Exnerová Alice je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x80 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano9x45 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.47
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano15x71.4 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano9x45 %
spíše ne6x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 2.17

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž7x33.3 %
žena14x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.6x28.6 %
Nmgr.14x66.7 %
Ph.D.1x4.8 %
průměr 1.76
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%18x85.7 %
75 – 50%2x9.5 %
50 – 25%1x4.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x5 %
nadprůměrné5x25 %
průměrné14x70 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký12x57.1 %
průměrný8x38.1 %
nízký1x4.8 %
průměr 1.48
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký7x33.3 %
průměrný13x61.9 %
nízký1x4.8 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět