Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P10 Ochrana přírody a krajiny

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 29 / 30 (97 %) Učebna: M Termín: Čt,07:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá6x21.4 %
dobrá16x57.1 %
průměrná5x17.9 %
špatná1x3.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.04
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x17.2 %
spíše ano19x65.5 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne2x6.9 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x82.8 %
spíše ano3x10.3 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x20.7 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne2x6.9 %
nemohu posoudit7x24.1 %
průměr 2.09
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x17.2 %
spíše ano12x41.4 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x34.5 %
průměr 1.84
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké3x10.3 %
přiměrěné23x79.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.88

Vyučující

Reif Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x13.8 %
spíše ano15x51.7 %
spíše ne8x27.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 2.15
Reif Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x69 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 1.26
Reif Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x31 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x55.2 %
průměr 1.31
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x41.4 %
spíše ano11x37.9 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.65
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano26x89.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x6.9 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x72.4 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.34

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž9x31 %
žena20x69 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.28x96.6 %
Nmgr.1x3.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé29x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%7x24.1 %
75 – 50%8x27.6 %
50 – 25%10x34.5 %
méně než 25%4x13.8 %
průměr 2.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x10.3 %
nadprůměrné7x24.1 %
průměrné18x62.1 %
podprůměrné1x3.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký9x31 %
průměrný16x55.2 %
nízký4x13.8 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký4x13.8 %
průměrný19x65.5 %
nízký6x20.7 %
průměr 2.07
Vybrat jiný předmět