Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P71 Obecná histologie - mikroskopická anatomie

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 49 / 213 (23 %) Učebna: B3 Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá5x10.2 %
dobrá20x40.8 %
průměrná19x38.8 %
špatná5x10.2 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.49
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x32.7 %
spíše ano23x46.9 %
spíše ne8x16.3 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano29x59.2 %
spíše ano18x36.7 %
spíše ne2x4.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x22.4 %
spíše ano24x49 %
spíše ne11x22.4 %
rozhodně ne2x4.1 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 2.08
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x15.2 %
spíše ano28x60.9 %
spíše ne4x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x15.2 %
průměr 1.92
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x8.2 %
přiměrěné28x57.1 %
nízké3x6.1 %
nemohu posoudit14x28.6 %
průměr 1.97

Vyučující

Halašková Milada ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x10.2 %
spíše ano18x36.7 %
spíše ne21x42.9 %
rozhodně ne4x8.2 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 2.5
Hovořáková Mária ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x6.1 %
spíše ano13x26.5 %
spíše ne16x32.7 %
rozhodně ne6x12.2 %
nemohu posoudit11x22.4 %
průměr 2.66
Halašková Milada je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano30x61.2 %
spíše ano17x34.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.1 %
průměr 1.36
Hovořáková Mária je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x42.9 %
spíše ano18x36.7 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x18.4 %
průměr 1.5
Halašková Milada je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x10.2 %
spíše ano5x10.2 %
spíše ne3x6.1 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit35x71.4 %
průměr 2
Hovořáková Mária je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x14.3 %
spíše ano7x14.3 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x69.4 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x32.7 %
spíše ano25x51 %
spíše ne6x12.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.1 %
průměr 1.79
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano45x91.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x4.1 %
nemohu posoudit2x4.1 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x51 %
spíše ano18x36.7 %
spíše ne4x8.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.1 %
průměr 1.55

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž14x28.6 %
žena35x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.49x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé49x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%32x65.3 %
75 – 50%10x20.4 %
50 – 25%5x10.2 %
méně než 25%2x4.1 %
průměr 1.53
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné13x27.1 %
průměrné33x68.8 %
podprůměrné2x4.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký12x24.5 %
průměrný31x63.3 %
nízký6x12.2 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký3x6.1 %
průměrný35x71.4 %
nízký11x22.4 %
průměr 2.16
Vybrat jiný předmět