Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P58 Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 21 / 41 (51 %) Učebna: CH8 Termín: Po,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá10x47.6 %
dobrá8x38.1 %
průměrná3x14.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne6x28.6 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne7x33.3 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.15
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x33.3 %
průměr 1.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x19 %
přiměrěné17x81 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81

Vyučující

Vlčková Blanka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne9x42.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.24
Vlčková Blanka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Vlčková Blanka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x81 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.3
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.45

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž8x38.1 %
žena13x61.9 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%19x90.5 %
75 – 50%1x4.8 %
50 – 25%1x4.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x4.8 %
nadprůměrné1x4.8 %
průměrné18x85.7 %
podprůměrné1x4.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.9
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký4x19 %
průměrný11x52.4 %
nízký6x28.6 %
průměr 2.1
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký4x19 %
průměrný15x71.4 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.9
Vybrat jiný předmět