Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P546 Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Vozka

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 9 / 23 (39 %) Učebna: CH8 Termín: Čt,10:40
Poznámka: ÚT, 14.50, CH8

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá1x11.1 %
dobrá4x44.4 %
průměrná4x44.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké2x22.2 %
přiměrěné7x77.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78

Vyučující

Vozka Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x66.7 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Vozka Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Vozka Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x77.8 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž3x33.3 %
žena6x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.9x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé8x88.9 %
opakovaně1x11.1 %
průměr 1.11
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%7x77.8 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%2x22.2 %
průměr 1.67
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x11.1 %
průměrné7x77.8 %
podprůměrné1x11.1 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký2x22.2 %
průměrný4x44.4 %
nízký3x33.3 %
průměr 2.11
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký2x22.2 %
průměrný6x66.7 %
nízký1x11.1 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět