Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P542 Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Rédrová

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 59 / 65 (91 %) Učebna: CH8 Termín: Čt,10:40
Poznámka: PÁ, 9.00, CH8

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá24x40.7 %
dobrá27x45.8 %
průměrná8x13.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.73
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x37.3 %
spíše ano28x47.5 %
spíše ne8x13.6 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano40x67.8 %
spíše ano16x27.1 %
spíše ne2x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 1.34
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano29x49.2 %
spíše ano21x35.6 %
spíše ne7x11.9 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 1.66
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano28x47.5 %
spíše ano22x37.3 %
spíše ne3x5.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x10.2 %
průměr 1.53
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké6x10.2 %
přiměrěné46x78 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x11.9 %
průměr 1.88

Vyučující

Rédrová Dana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x20.3 %
spíše ano36x61 %
spíše ne11x18.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.98
Rédrová Dana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano48x81.4 %
spíše ano10x16.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Rédrová Dana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x37.9 %
spíše ano10x17.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x44.8 %
průměr 1.31
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano40x67.8 %
spíše ano14x23.7 %
spíše ne3x5.1 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano54x91.5 %
spíše ano2x3.4 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne2x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano52x88.1 %
spíše ano7x11.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž22x37.3 %
žena37x62.7 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.59x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé59x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%55x93.2 %
75 – 50%2x3.4 %
50 – 25%2x3.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré4x6.8 %
nadprůměrné12x20.3 %
průměrné41x69.5 %
podprůměrné2x3.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký10x16.9 %
průměrný44x74.6 %
nízký5x8.5 %
průměr 1.92
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký23x39.7 %
průměrný33x56.9 %
nízký2x3.4 %
průměr 1.64
Vybrat jiný předmět