Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P5410 Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Hurný

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 15 / 22 (68 %) Učebna: CH8 Termín: Čt,10:40
Poznámka: ČT, 10.40, CH8

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá2x13.3 %
dobrá12x80 %
průměrná1x6.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.93
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano6x40 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.54
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.77
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké3x20 %
přiměrěné11x73.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.79

Vyučující

Hurný David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano9x60 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.93
Hurný David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Hurný David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.21
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž3x20 %
žena12x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%10x66.7 %
75 – 50%4x26.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x6.7 %
průměr 1.47
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x20 %
průměrné11x73.3 %
podprůměrné1x6.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.87
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký3x20 %
průměrný9x60 %
nízký3x20 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký4x26.7 %
průměrný10x66.7 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.8
Vybrat jiný předmět