Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P541 Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory) – cv. Geryk

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 23 / 29 (79 %) Učebna: CH8 Termín: Čt,10:40
Poznámka: PO,10.40, CH8

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá9x39.1 %
dobrá13x56.5 %
průměrná1x4.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.65
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.64
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano14x60.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x4.3 %
přiměrěné20x87 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.95

Vyučující

Geryk Radim ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano15x65.2 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Geryk Radim je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x87 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Geryk Radim je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano3x13 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x43.5 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž10x45.5 %
žena12x54.5 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%21x91.3 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x4.3 %
méně než 25%1x4.3 %
průměr 1.22
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x8.7 %
nadprůměrné2x8.7 %
průměrné17x73.9 %
podprůměrné2x8.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký5x21.7 %
průměrný18x78.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.78
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký17x77.3 %
průměrný5x22.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.23
Vybrat jiný předmět