Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P47 Molekulární farmakologie

Katedra fyziologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/3 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 10 / 29 (34 %) Učebna: B234 Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá3x30 %
průměrná6x60 %
špatná1x10 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.8
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano5x50 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.4
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano4x40 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 1.86
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné4x40 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x60 %
průměr 2

Vyučující

Svoboda Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x60 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne3x30 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.7
Hejnová Lucie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x60 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Svoboda Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano5x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Hejnová Lucie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Svoboda Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano1x10 %
spíše ne4x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x40 %
průměr 2.5
Hejnová Lucie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x40 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano2x20 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne2x20 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 2.75
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit4x40 %
průměr 1.83

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž1x10 %
žena9x90 %
průměr 1.9
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.2x20 %
Nmgr.8x80 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.8
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%3x30 %
75 – 50%6x60 %
50 – 25%1x10 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.8
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x30 %
průměrné7x70 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký1x10 %
průměrný7x70 %
nízký2x20 %
průměr 2.1
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký1x10 %
průměrný5x50 %
nízký4x40 %
průměr 2.3
Vybrat jiný předmět