Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P33I Mikrobiologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 42 / 98 (43 %) Učebna: B9 Termín: St,08:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá24x57.1 %
dobrá15x35.7 %
průměrná3x7.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano30x71.4 %
spíše ano11x26.2 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano33x78.6 %
spíše ano9x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x45.2 %
spíše ano20x47.6 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.8 %
průměr 1.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x33.3 %
spíše ano19x45.2 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x19 %
průměr 1.62
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké5x11.9 %
přiměrěné28x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit9x21.4 %
průměr 1.85

Vyučující

Beranová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x30.8 %
spíše ano22x56.4 %
spíše ne3x7.7 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.82
Konopásek Ivo ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano28x66.7 %
spíše ano13x31 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Seydlová Gabriela ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x41 %
spíše ano19x48.7 %
spíše ne2x5.1 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.68
Beranová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano29x74.4 %
spíše ano6x15.4 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.7 %
průměr 1.22
Konopásek Ivo je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano41x97.6 %
spíše ano1x2.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.02
Seydlová Gabriela je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano26x66.7 %
spíše ano8x20.5 %
spíše ne2x5.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.7 %
průměr 1.33
Beranová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x20.5 %
spíše ano5x12.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x66.7 %
průměr 1.38
Konopásek Ivo je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x16.7 %
spíše ano2x4.8 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x76.2 %
průměr 1.4
Seydlová Gabriela je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x25.6 %
spíše ano3x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x66.7 %
průměr 1.23
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano27x64.3 %
spíše ano14x33.3 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano41x97.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano27x64.3 %
spíše ano12x28.6 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.8 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž7x16.7 %
žena35x83.3 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.40x95.2 %
Nmgr.2x4.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé41x97.6 %
opakovaně1x2.4 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%31x73.8 %
75 – 50%8x19 %
50 – 25%3x7.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x4.8 %
nadprůměrné13x31 %
průměrné27x64.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký22x52.4 %
průměrný20x47.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.48
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký14x34.1 %
průměrný25x61 %
nízký2x4.9 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět