Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P521 Matematika A1 - cv. Krylová

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 4/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 27 / 42 (64 %) Učebna: CH5 Termín: Čt,15:40
Poznámka: PO 10.40, CH4 + ST 16.30, CH4

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá10x37 %
dobrá14x51.9 %
průměrná3x11.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.74
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x48.1 %
spíše ano12x44.4 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x63 %
spíše ano10x37 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x40.7 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.81
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x33.3 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit5x18.5 %
průměr 1.82
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké2x7.4 %
přiměrěné22x81.5 %
nízké1x3.7 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 1.96

Vyučující

Krylová Naděžda ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x37 %
spíše ano14x51.9 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Krylová Naděžda je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano23x85.2 %
spíše ano3x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Krylová Naděžda je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano26x96.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x18.5 %
spíše ano12x44.4 %
spíše ne7x25.9 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 2.23
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano27x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano13x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž17x63 %
žena10x37 %
průměr 1.37
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.27x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé27x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%25x92.6 %
75 – 50%1x3.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3.7 %
průměr 1.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x11.1 %
nadprůměrné10x37 %
průměrné12x44.4 %
podprůměrné2x7.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.48
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký11x40.7 %
průměrný15x55.6 %
nízký1x3.7 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký11x40.7 %
průměrný15x55.6 %
nízký1x3.7 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět