Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P15 Lidská sexualita

Katedra zoologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 0 kr.
Respondentů: 41 / 124 (33 %) Učebna: B7 Termín: St,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá20x48.8 %
dobrá19x46.3 %
průměrná2x4.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x31.7 %
spíše ano20x48.8 %
spíše ne8x19.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x53.7 %
spíše ano15x36.6 %
spíše ne4x9.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x2.4 %
spíše ano7x17.1 %
spíše ne14x34.1 %
rozhodně ne7x17.1 %
nemohu posoudit12x29.3 %
průměr 2.93
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x2.4 %
spíše ano5x12.2 %
spíše ne7x17.1 %
rozhodně ne2x4.9 %
nemohu posoudit26x63.4 %
průměr 2.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké5x12.2 %
přiměrěné19x46.3 %
nízké1x2.4 %
nemohu posoudit16x39 %
průměr 1.84

Vyučující

Havlíček Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x46.3 %
spíše ano15x36.6 %
spíše ne7x17.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Valentová Jaroslava Varella ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano34x82.9 %
spíše ano6x14.6 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Havlíček Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano31x75.6 %
spíše ano9x22 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Valentová Jaroslava Varella je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano36x87.8 %
spíše ano5x12.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Havlíček Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x12.2 %
spíše ano1x2.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit35x85.4 %
průměr 1.17
Valentová Jaroslava Varella je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x12.5 %
spíše ano1x2.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit33x82.5 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano26x63.4 %
spíše ano15x36.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano40x97.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x26.8 %
spíše ano15x36.6 %
spíše ne8x19.5 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit6x14.6 %
průměr 1.97

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž13x31.7 %
žena28x68.3 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.36x90 %
Nmgr.4x10 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé41x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%35x85.4 %
75 – 50%6x14.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x7.3 %
nadprůměrné9x22 %
průměrné29x70.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký28x68.3 %
průměrný12x29.3 %
nízký1x2.4 %
průměr 1.34
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký19x46.3 %
průměrný21x51.2 %
nízký1x2.4 %
průměr 1.56
Vybrat jiný předmět