Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150C21 Kurz práce se zvířaty

Katedra fyziologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 1/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 57 / 185 (31 %) Učebna: B3 Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá22x38.6 %
dobrá20x35.1 %
průměrná14x24.6 %
špatná1x1.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.89
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x29.8 %
spíše ano24x42.1 %
spíše ne14x24.6 %
rozhodně ne2x3.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.02
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano41x71.9 %
spíše ano11x19.3 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x7 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x31.6 %
spíše ano16x28.1 %
spíše ne6x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x29.8 %
průměr 1.7
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x21.1 %
spíše ano15x26.3 %
spíše ne5x8.8 %
rozhodně ne1x1.8 %
nemohu posoudit24x42.1 %
průměr 1.85
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké3x5.3 %
přiměrěné38x66.7 %
nízké7x12.3 %
nemohu posoudit9x15.8 %
průměr 2.08

Vyučující

Vybíral Stanislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x43.9 %
spíše ano24x42.1 %
spíše ne5x8.8 %
rozhodně ne2x3.5 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 1.71
Vybíral Stanislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano45x80.4 %
spíše ano6x10.7 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x7.1 %
průměr 1.15
Vybíral Stanislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x29.8 %
spíše ano4x7 %
spíše ne2x3.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x59.6 %
průměr 1.35
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x38.6 %
spíše ano22x38.6 %
spíše ne12x21.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 1.82
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano39x68.4 %
spíše ano16x28.1 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne1x1.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano38x66.7 %
spíše ano14x24.6 %
spíše ne5x8.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž15x26.3 %
žena42x73.7 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.56x98.2 %
Nmgr.1x1.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé57x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%56x98.2 %
75 – 50%1x1.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.02
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré7x12.3 %
nadprůměrné13x22.8 %
průměrné36x63.2 %
podprůměrné1x1.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký21x36.8 %
průměrný29x50.9 %
nízký7x12.3 %
průměr 1.75
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký15x26.3 %
průměrný33x57.9 %
nízký9x15.8 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět