Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P693 Kulturní geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 1/1 Zk; 3 kr.
Respondentů: 40 / 45 (89 %) Učebna: D Termín: St,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá8x20 %
dobrá19x47.5 %
průměrná12x30 %
špatná1x2.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.15
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x17.5 %
spíše ano19x47.5 %
spíše ne9x22.5 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit4x10 %
průměr 2.11
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x37.5 %
spíše ano10x25 %
spíše ne12x30 %
rozhodně ne3x7.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x42.5 %
spíše ano17x42.5 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit4x10 %
průměr 1.61
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x22.5 %
spíše ano16x40 %
spíše ne3x7.5 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit11x27.5 %
průměr 1.86
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké17x42.5 %
přiměrěné15x37.5 %
nízké1x2.5 %
nemohu posoudit7x17.5 %
průměr 1.52

Vyučující

Havlíček Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x28.2 %
spíše ano14x35.9 %
spíše ne11x28.2 %
rozhodně ne3x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.15
Chromý Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x28.2 %
spíše ano21x53.8 %
spíše ne7x17.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Havlíček Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano23x57.5 %
spíše ano13x32.5 %
spíše ne3x7.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.49
Chromý Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano29x72.5 %
spíše ano10x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.26
Havlíček Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x12.5 %
spíše ano6x15 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit28x70 %
průměr 1.67
Chromý Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x12.5 %
spíše ano8x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x67.5 %
průměr 1.62
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x17.5 %
spíše ano23x57.5 %
spíše ne10x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano32x80 %
spíše ano7x17.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x37.5 %
spíše ano13x32.5 %
spíše ne11x27.5 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž17x42.5 %
žena23x57.5 %
průměr 1.58
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.3x7.5 %
Nmgr.37x92.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.93
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé39x97.5 %
opakovaně1x2.5 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%34x85 %
75 – 50%5x12.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x2.5 %
průměr 1.2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré4x10 %
nadprůměrné4x10 %
průměrné31x77.5 %
podprůměrné1x2.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký13x32.5 %
průměrný21x52.5 %
nízký6x15 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký5x12.5 %
průměrný31x77.5 %
nízký4x10 %
průměr 1.98
Vybrat jiný předmět