Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ350P03Z Kartografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 7 kr.
Respondentů: 66 / 153 (43 %) Učebna: VG Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá48x72.7 %
dobrá17x25.8 %
průměrná1x1.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.29
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano45x68.2 %
spíše ano18x27.3 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.35
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano32x48.5 %
spíše ano29x43.9 %
spíše ne4x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.57
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano40x60.6 %
spíše ano20x30.3 %
spíše ne2x3 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit3x4.5 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x30.3 %
spíše ano33x50 %
spíše ne4x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x13.6 %
průměr 1.72
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké13x19.7 %
přiměrěné51x77.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x3 %
průměr 1.8

Vyučující

Hudeček Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano49x74.2 %
spíše ano17x25.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Lysák Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Hudeček Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano59x89.4 %
spíše ano7x10.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Lysák Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano3x50 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne1x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Hudeček Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x12.3 %
spíše ano8x12.3 %
spíše ne12x18.5 %
rozhodně ne2x3.1 %
nemohu posoudit35x53.8 %
průměr 2.27
Lysák Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano2x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano43x65.2 %
spíše ano22x33.3 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano58x89.2 %
spíše ano6x9.2 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano48x72.7 %
spíše ano13x19.7 %
spíše ne2x3 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit2x3 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž41x62.1 %
žena25x37.9 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.66x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé66x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%59x89.4 %
75 – 50%7x10.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.11
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x3 %
nadprůměrné19x28.8 %
průměrné44x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x1.5 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký39x59.1 %
průměrný25x37.9 %
nízký2x3 %
průměr 1.44
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký38x58.5 %
průměrný25x38.5 %
nízký2x3.1 %
průměr 1.45
Vybrat jiný předmět