Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P18 Historická geografie a kartografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 15 / 24 (63 %) Učebna: Z1 Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá2x13.3 %
dobrá5x33.3 %
průměrná5x33.3 %
špatná2x13.3 %
velmi špatná1x6.7 %
průměr 2.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano3x20 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne4x26.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.93
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano6x40 %
spíše ne4x26.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x26.7 %
průměr 2.27
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x26.7 %
přiměrěné8x53.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.67

Vyučující

Chromý Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.64
Kučera Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne7x46.7 %
rozhodně ne4x26.7 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 3.08
Chromý Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Kučera Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano6x40 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.79
Chromý Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x73.3 %
průměr 1.75
Kučera Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x73.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano10x71.4 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.31
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano6x40 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne3x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.4

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž10x66.7 %
žena5x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.2x13.3 %
Nmgr.13x86.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.87
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%15x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x13.3 %
nadprůměrné3x20 %
průměrné10x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.53
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký3x20 %
průměrný7x46.7 %
nízký5x33.3 %
průměr 2.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký2x13.3 %
průměrný4x26.7 %
nízký9x60 %
průměr 2.47
Vybrat jiný předmět