Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P60 Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 21 / 23 (91 %) Učebna: KFR Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá3x14.3 %
dobrá12x57.1 %
průměrná6x28.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.14
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne6x28.6 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké3x14.3 %
přiměrěné18x85.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86

Vyučující

Albrechtová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano13x61.9 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.85
Lhotáková Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 2
Albrechtová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.25
Lhotáková Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.26
Albrechtová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x90.5 %
průměr 1
Lhotáková Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x90.5 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano13x65 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.79
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x85.7 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž5x23.8 %
žena16x76.2 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.19x90.5 %
Nmgr.2x9.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%11x52.4 %
75 – 50%4x19 %
50 – 25%2x9.5 %
méně než 25%4x19 %
průměr 1.95
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x4.8 %
nadprůměrné5x23.8 %
průměrné15x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký7x33.3 %
průměrný14x66.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký5x23.8 %
průměrný14x66.7 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět