Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P100 Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 5/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 41 / 24 (171 %) Učebna: VG Termín: Út,14:00
Poznámka: na přednášku chodí více studentů, než je zapsaných v SISu

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá3x7.7 %
dobrá18x46.2 %
průměrná12x30.8 %
špatná5x12.8 %
velmi špatná1x2.6 %
průměr 2.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x25 %
spíše ano18x45 %
spíše ne7x17.5 %
rozhodně ne4x10 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 2.13
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano26x65 %
spíše ano11x27.5 %
spíše ne3x7.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x2.5 %
spíše ano8x20 %
spíše ne13x32.5 %
rozhodně ne16x40 %
nemohu posoudit2x5 %
průměr 3.16
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x2.5 %
spíše ano9x22.5 %
spíše ne11x27.5 %
rozhodně ne5x12.5 %
nemohu posoudit14x35 %
průměr 2.77
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké13x33.3 %
přiměrěné17x43.6 %
nízké2x5.1 %
nemohu posoudit7x17.9 %
průměr 1.66

Vyučující

Chuman Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x22 %
spíše ano18x43.9 %
spíše ne8x19.5 %
rozhodně ne3x7.3 %
nemohu posoudit3x7.3 %
průměr 2.13
Šefrna Luděk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x12.5 %
spíše ano13x32.5 %
spíše ne12x30 %
rozhodně ne8x20 %
nemohu posoudit2x5 %
průměr 2.61
Engel Zbyněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x2.6 %
spíše ano7x17.9 %
spíše ne13x33.3 %
rozhodně ne18x46.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.23
Chuman Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x41.5 %
spíše ano15x36.6 %
spíše ne3x7.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x14.6 %
průměr 1.6
Šefrna Luděk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x15 %
spíše ano22x55 %
spíše ne6x15 %
rozhodně ne3x7.5 %
nemohu posoudit3x7.5 %
průměr 2.16
Engel Zbyněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x2.5 %
spíše ano21x52.5 %
spíše ne8x20 %
rozhodně ne8x20 %
nemohu posoudit2x5 %
průměr 2.61
Chuman Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x4.9 %
spíše ano9x22 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit28x68.3 %
průměr 2.08
Šefrna Luděk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano12x29.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit28x68.3 %
průměr 2.15
Engel Zbyněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano11x26.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit29x70.7 %
průměr 2.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x15 %
spíše ano26x65 %
spíše ne6x15 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 2.05
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano37x92.5 %
spíše ano3x7.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x27.5 %
spíše ano19x47.5 %
spíše ne6x15 %
rozhodně ne3x7.5 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 2.03

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž27x65.9 %
žena14x34.1 %
průměr 1.34
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.41x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé40x97.6 %
opakovaně1x2.4 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%24x58.5 %
75 – 50%14x34.1 %
50 – 25%1x2.4 %
méně než 25%2x4.9 %
průměr 1.54
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x4.9 %
nadprůměrné5x12.2 %
průměrné31x75.6 %
podprůměrné2x4.9 %
špatné1x2.4 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký12x29.3 %
průměrný22x53.7 %
nízký7x17.1 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký5x12.2 %
průměrný24x58.5 %
nízký12x29.3 %
průměr 2.17
Vybrat jiný předmět