Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P80 Geografie cestovního ruchu

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 17 / 24 (71 %) Učebna: PR Termín: Čt,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá6x35.3 %
dobrá9x52.9 %
průměrná1x5.9 %
špatná1x5.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.82
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x35.3 %
průměr 1.55
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x23.5 %
přiměrěné12x70.6 %
nízké1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82

Vyučující

Vágner Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Fialová Dana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Vágner Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Fialová Dana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Vágner Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x52.9 %
průměr 1.25
Fialová Dana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x75 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž7x41.2 %
žena10x58.8 %
průměr 1.59
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.2x11.8 %
Nmgr.15x88.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.88
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%17x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré4x23.5 %
nadprůměrné2x11.8 %
průměrné11x64.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.41
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký10x58.8 %
průměrný4x23.5 %
nízký3x17.6 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký4x23.5 %
průměrný11x64.7 %
nízký2x11.8 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět