Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P36 Genové inženýrství

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 36 / 90 (40 %) Učebna: B3 Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá20x55.6 %
dobrá13x36.1 %
průměrná3x8.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.53
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano31x86.1 %
spíše ano4x11.1 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano32x88.9 %
spíše ano3x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.09
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano23x63.9 %
spíše ano11x30.6 %
spíše ne2x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x36.1 %
spíše ano15x41.7 %
spíše ne4x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x11.1 %
průměr 1.72
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké15x41.7 %
přiměrěné16x44.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x13.9 %
průměr 1.52

Vyučující

Vopálenský Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x47.2 %
spíše ano16x44.4 %
spíše ne2x5.6 %
rozhodně ne1x2.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Vopálenský Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x66.7 %
spíše ano11x30.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.31
Vopálenský Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x22.9 %
spíše ano1x2.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x74.3 %
průměr 1.11
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano28x77.8 %
spíše ano7x19.4 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x55.6 %
spíše ano16x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x61.1 %
spíše ano13x36.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.37

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž6x16.7 %
žena30x83.3 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.30x83.3 %
Nmgr.6x16.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.17
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé36x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%32x88.9 %
75 – 50%1x2.8 %
50 – 25%3x8.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré5x13.9 %
nadprůměrné8x22.2 %
průměrné21x58.3 %
podprůměrné2x5.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký25x69.4 %
průměrný9x25 %
nízký2x5.6 %
průměr 1.36
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký21x60 %
průměrný12x34.3 %
nízký2x5.7 %
průměr 1.46
Vybrat jiný předmět