Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P66 Genetické metody v zoologii

Katedra zoologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z; 5 kr.
Respondentů: 10 / 20 (50 %) Učebna: B121 Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá1x10 %
dobrá7x70 %
průměrná2x20 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.1
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano6x60 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano6x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 1.86
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné4x40 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x60 %
průměr 2

Vyučující

Muclinger Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x40 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x50 %
průměr 2.2
Zima Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano7x70 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Reifová Radka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano1x10 %
spíše ne5x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 2.57
Muclinger Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 1.29
Zima Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x90 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Reifová Radka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1.43
Muclinger Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x80 %
průměr 2
Zima Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x80 %
průměr 2
Reifová Radka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x10 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x80 %
průměr 2.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano7x70 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.78
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano5x50 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž3x30 %
žena7x70 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.1x10 %
Nmgr.8x80 %
Ph.D.1x10 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%5x50 %
75 – 50%5x50 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x20 %
průměrné8x80 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký1x10 %
průměrný8x80 %
nízký1x10 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký1x10 %
průměrný9x90 %
nízký0x0 %
průměr 1.9
Vybrat jiný předmět