Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P20 Fyziologie svalů

Katedra fyziologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 17 / 22 (77 %) Učebna: B234 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá3x17.6 %
dobrá9x52.9 %
průměrná5x29.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.12
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 2.14
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké2x11.8 %
přiměrěné7x41.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit8x47.1 %
průměr 1.78

Vyučující

Žurmanová Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Soukup Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Kolář František ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x50 %
průměr 1.38
Žurmanová Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Soukup Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.4
Kolář František je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x50 %
průměr 1.25
Žurmanová Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x56.3 %
průměr 1.57
Soukup Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x80 %
průměr 2
Kolář František je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x81.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.63
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž1x5.9 %
žena16x94.1 %
průměr 1.94
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.17x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé14x82.4 %
opakovaně3x17.6 %
průměr 1.18
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%4x23.5 %
75 – 50%4x23.5 %
50 – 25%6x35.3 %
méně než 25%3x17.6 %
průměr 2.47
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x11.8 %
průměrné12x70.6 %
podprůměrné2x11.8 %
špatné1x5.9 %
průměr 3.12
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký5x29.4 %
průměrný12x70.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký5x29.4 %
průměrný9x52.9 %
nízký3x17.6 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět