Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P22 Fyziologie buňky

Katedra buněčné biologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 49 / 184 (27 %) Učebna: B7 Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá26x54.2 %
dobrá17x35.4 %
průměrná5x10.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano31x63.3 %
spíše ano13x26.5 %
spíše ne3x6.1 %
rozhodně ne2x4.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.51
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano38x77.6 %
spíše ano11x22.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x49 %
spíše ano11x22.4 %
spíše ne5x10.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x18.4 %
průměr 1.53
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x20.4 %
spíše ano14x28.6 %
spíše ne9x18.4 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit15x30.6 %
průměr 2.03
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké3x6.1 %
přiměrěné32x65.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit14x28.6 %
průměr 1.91

Vyučující

Kalous Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x51 %
spíše ano21x42.9 %
spíše ne3x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Kalous Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano44x89.8 %
spíše ano4x8.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.08
Kalous Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x12.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit43x87.8 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano29x59.2 %
spíše ano19x38.8 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano48x98 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x51 %
spíše ano14x28.6 %
spíše ne3x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x14.3 %
průměr 1.48

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž11x22.4 %
žena38x77.6 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.46x93.9 %
Nmgr.3x6.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé48x98 %
opakovaně1x2 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%38x77.6 %
75 – 50%8x16.3 %
50 – 25%3x6.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x6.1 %
nadprůměrné17x34.7 %
průměrné28x57.1 %
podprůměrné1x2 %
špatné0x0 %
průměr 2.55
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký27x55.1 %
průměrný17x34.7 %
nízký5x10.2 %
průměr 1.55
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký19x38.8 %
průměrný23x46.9 %
nízký7x14.3 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět