Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P22 Evropa regionů

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 23 / 31 (74 %) Učebna: VEZ Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá9x39.1 %
dobrá10x43.5 %
průměrná4x17.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.78
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 1.94
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké2x8.7 %
přiměrěné19x82.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.9

Vyučující

Tomeš Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.52
Tomeš Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.18
Tomeš Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x52.2 %
průměr 1.36
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano23x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž13x56.5 %
žena10x43.5 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.7x30.4 %
Nmgr.16x69.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.7
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%20x87 %
75 – 50%3x13 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré4x17.4 %
nadprůměrné5x21.7 %
průměrné13x56.5 %
podprůměrné1x4.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.48
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký12x52.2 %
průměrný10x43.5 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.52
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký13x56.5 %
průměrný9x39.1 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.48
Vybrat jiný předmět