Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P84 Evoluční a ekologická imunologie

Katedra zoologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 13 / 23 (57 %) Učebna: B121 Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá5x38.5 %
dobrá8x61.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.62
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano11x84.6 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.08
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x8.3 %
přiměrěné6x50 %
nízké1x8.3 %
nemohu posoudit4x33.3 %
průměr 2

Vyučující

Vinkler Michal ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Vinkler Michal je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x91.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vinkler Michal je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.67
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.42

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž3x23.1 %
žena10x76.9 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.8x61.5 %
Nmgr.4x30.8 %
Ph.D.1x7.7 %
průměr 1.46
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%4x30.8 %
75 – 50%5x38.5 %
50 – 25%2x15.4 %
méně než 25%2x15.4 %
průměr 2.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x23.1 %
průměrné10x76.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký4x30.8 %
průměrný9x69.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.69
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký2x15.4 %
průměrný10x76.9 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.92
Vybrat jiný předmět