Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB160P08 Ekologie obecná

Katedra ekologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 44 / 149 (30 %) Učebna: B7 Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá9x20.5 %
dobrá16x36.4 %
průměrná18x40.9 %
špatná1x2.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.25
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x34.1 %
spíše ano21x47.7 %
spíše ne5x11.4 %
rozhodně ne2x4.5 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.86
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano32x72.7 %
spíše ano9x20.5 %
spíše ne3x6.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.34
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x47.7 %
spíše ano17x38.6 %
spíše ne3x6.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.8 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x36.4 %
spíše ano16x36.4 %
spíše ne6x13.6 %
rozhodně ne1x2.3 %
nemohu posoudit5x11.4 %
průměr 1.79
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké2x4.5 %
přiměrěné27x61.4 %
nízké3x6.8 %
nemohu posoudit12x27.3 %
průměr 2.03

Vyučující

Černý Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x18.2 %
spíše ano20x45.5 %
spíše ne12x27.3 %
rozhodně ne2x4.5 %
nemohu posoudit2x4.5 %
průměr 2.19
Černý Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano26x59.1 %
spíše ano17x38.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.4
Černý Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x15.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit37x84.1 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x31.8 %
spíše ano25x56.8 %
spíše ne3x6.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.5 %
průměr 1.74
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano40x90.9 %
spíše ano2x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x46.5 %
spíše ano15x34.9 %
spíše ne6x14 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.7 %
průměr 1.66

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž15x34.1 %
žena29x65.9 %
průměr 1.66
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.43x97.7 %
Nmgr.1x2.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé42x95.5 %
opakovaně2x4.5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%28x63.6 %
75 – 50%12x27.3 %
50 – 25%4x9.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.45
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné7x15.9 %
průměrné31x70.5 %
podprůměrné6x13.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.98
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký14x31.8 %
průměrný23x52.3 %
nízký7x15.9 %
průměr 1.84
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký7x15.9 %
průměrný31x70.5 %
nízký6x13.6 %
průměr 1.98
Vybrat jiný předmět